Det är viktigt att veta att man kan börja i en terapi utan att ha formulerat ett konkret problem. Man kan vilja lära känna sig själv bättre, ha ett behov av att bli lyssnad till, bekräftad och hitta ett språk för sina känslor och erfarenheter. Man kan behöva stanna upp och lyssna till sitt inre i en trygg och tillåtande miljö, utan krav på prestation. Kanske omorientera sig och finna en ny plattform i livet. I psykoterapin samarbetar du och terapeuten i utforskandet av dina behov.

Även om man tycker problemen är konkreta kan det vara svårt att själv formulera vad man behöver hjälp med och de första samtalen kan handla om att sätta ord på det som tynger en. Ibland kan man ha känslan av att vara helt ensam och att ingen kan förstå eller orka lyssna. Då kan psykoterapi ge en ny upplevelse av att bli mött i det svåra. Några problemområden som jag ofta möter är:

  • oro, ångest, rastlöshet, humörsvängningar, sömnproblem

  • dåligt självförtroende, tomhetskänslor, utanförskap, problem med självkänsla/identitet

  • relationsproblem; separation, problem med närhet, sexuella problem, aggressioner, ”svårt att säga nej”, relation till barn, uppfostran, rädsla att bli övergiven, misshandel m.m.

  • kriser, sorg och förlust, trauma, bearbetning av svåra upplevelser och minnen

  • personlig utveckling, kreativitet, drömarbete, existentiella frågor

  • arbetsrelaterade problem

  • stress och utmattning

  • HBTQ-frågor

I en varm och välkomnande atmosfär får du utrymme att bli mött i dina individuella behov. I en takt som känns rätt för dig utforskar vi tillsammans det du behöver hjälp med, samtidigt som vi stämmer av hur du upplever det som sker i vår arbetsprocess. 

Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån,
en kommer utifrån
och där de möts har man en chans att få se sig själv.
— Tomas Tranströmer, Preludier, ur Mörkerseende (1970)