Det där orubbliga kanske”*

Om tillit

En retreat med skrivande

Frötuna 29-31 november 2019

 

Om temat ”tillit”:

Vi litar på så mycket omkring oss i våra dagliga liv, utan att tänka på det, på tekniken, på naturen, på vår hälsa, samtidigt som tilliten till oss själva och vilka vi är ofta vacklar. Duger jag som jag är, får jag vara med, klarar jag det här? Det lilla barnet har tillit, men vart tar den vägen sen? Ligger den hoprullad längst inne i oss som en fallskärm , i väntan på att vi ska återfinna den, släppa taget och ge oss ut i det vi längtar efter? Den här retreaten innehåller betraktelser om tillit.

Här finns utrymme både för tystnad och meditation, för samtal och skrivande. 

Du får inspirationsövningar och stöd om du vill skriva. Eller kanske vill du bara vara i stillheten, lyssna till betraktelser, poesi, promenera i de fina omgivningarna och delta i de zen-inspirerade meditationerna, sitta och läsa vid brasan i den vackra salongen. Frötuna är en fantastisk omsorgsfull miljö där du får kärleksfullt tillagad mat. 

Alla måltider och besök i Frötuna Bad (hamambad, bastu, pool och relax) ingår. Enskilda samtal erbjuds.

Retreatledare: Anna Christina Sundgren, leg. psykoterapeut, lärare, handledare och AEDP-terapeut. Utbildad mindfulnessinstruktör MBCT och retreatledare. Författare till poesi- och prosaböcker och skrivarkurslärare.

Hemsida: www.animare.nu

Fredag kl 17:30 till söndag kl 14:00

Pris: 3 900:- inkl. helpension i enkelrum. Plats i dubbelrum 3 500:-. Frötuna ligger strax öster om Uppsala i vacker herrgårdsmiljö. Gå in på www.frotuna.nu för mer information och vägbeskrivning.

Anmälan: animare@animare.se Bekräfta din anmälan genom att sätta in 3 900:-/3 500:- på bankgiro nr 5446-0563 senast den 25/10-19. Anmälan är bindande.

(Vid återbud före den 25/10 är avbokningsavgiften 1 500:-. Därefter ingen återbetalning av kursavgiften. Anmälan är inte personbunden och platsen kan överlåtas.)

Anna Christina Sundgren

(*Tomas Tranströmer, Det vilda torget, 1983) 

KURS I AEDP 20-21 september 2019 (9-17)

DEN TERAPEUTISKA NÄRVARONS

BETYDELSE

för läkningen av anknytningstrauma

Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy

Kursledare: Anna Christina Sundgren, leg psykoterapeut,

handledare, certifierad AEDP-terapeut och AEDP-handledare.

Kursen har fokus på terapeutisk närvaro och lär samtidigt ut viktiga interventioner och förhållningssätt för att kunna arbeta med AEDP, som är en upplevelsebaserad relationell terapimodell. Den vilar på en teoretisk grund av bl a anknytningsteori, interpersonell neurobiologi och affektiv neurovetenskap. I AEDP betonas det friska och förändringsbara i människan framför psykopatologi. Den relationella närvaron betonas framför patientens återberättande.

Terapeutisk närvaro är ett sätt att vara terapeut som återspeglar ett helt och fullt och förkroppsligat engagemang i relation till patienten. Närvaro är grundläggande för att utveckla en äkta och ömsesidig läkande relation, vilket krävs för effektiv psykoterapi. Parallellt med hur omsorgsgivare och barn implicit utvecklar anknytningsrelationer, går det att explicit utveckla den terapeutiska närvaron som tillåter patienten att upptäcka, utforska och processa svåra och ofta smärtsamma områden som handlar om relationellt trauma. Utifrån en trygg och intonad relationell kontakt kan terapeuten bryta en outhärdlig ensamhet och frigöra ett autentiskt själv.

Anna Christina Sundgren är verksam som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare i Stockholm och har mångårig erfarenhet av handledning och undervisning av psykoterapeuter. Hon har presenterat AEDP på internationella och svenska konferenser och utbildningar. Anna Christina handleder AEDP-terapeuter, kuratorer, psykologer och läkare inom vård och socialtjänst.

Kursen riktar sig till leg psykoterapeuter/terapeutstuderande med steg 1, både till dig som redan arbetar AEDP-inriktat och till dig som vill börja pröva modellen. Du får lära dig:

1. Att identifiera tre tekniker för att öka terapeutisk närvaro och ”stanna” med patienten

2. Praktiska färdigheter för att använda din terapeutiska närvaro i klinisk praktik

3. Skilja att ”vara” från ”göra” i den kliniska praktiken och identifiera försvar

genom att:

– se kliniska videoexempel och lyssna till en presentation om teorier som modellen bygger på

– göra praktiska övningar i relationell medveten närvaro och AEDP-interventioner

”Jag tyckte mycket om övningarna, filmerna och de exempel du delade från dina erfarenheter. Du gjorde det lättbegripligt och förmedlade AEDP på ett lugnt och ödmjukt sätt utan konkurrens med andra ”skolor” ” (Deltagare i grundkursen 2018).

Varmt välkommen!

Anmälan till animare@animare.nu senast den 1 september.

Pris: 3 900: exkl. moms. Anmälan är bindande.

Lokal: Stockholms borgargille, Nybrogatan 60, Stockholm.