Sundgren, A. C. (1998). Från bäcken till havet, - några återkommande existentiella motiv i utvandrareposet och Din stund på jorden. Vilhelm Moberg, Sanningen och friheten. Växjö: Vilhelm Moberg-sällskapets skrifter, nr 10.

Sundgren, A. C. (2000). Att skriva sitt liv – om att erövra sitt språk och sin berättelse. Dialog, nordisk folkbildning och vuxenundervisning 3.

Sundgren, A. C. (2006). Metaforer i psykoterapeutiskt samspel, Insikten 2. 

Sundgren, A. C. (2009) Hur vi skapar varandra – genus sett ur ett relationellt och traumaperspektiv, Insikten 1.

Sundgren, A. C. (2011) Från självkritik till självtröst, rapport från ett seminarium om affektfobibehandling, Insikten 3.

Sundgren, A. C. (2012). Terapeutisk känslighet – en yrkesskada? Insikten 1.

Sundgren, A. C. (2012). Ansiktet – affektspegeln i konsten, Insikten 2.

Sundgren, A. C. & Medbo, A.(2012). Att lära sig praktisera intersubjektivitet, Insikten 3. 

Sundgren, A. C. (2013). Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (teaterrecension) Psykoterapi 1.

Sundgren, A. C. (2013). Samtal med Patricia Tudor-Sandahl, Psykoterapi 1. 

Sundgren, A. C. (2014) AEDP – att göra det implicita explicit och det explicita till en ny erfarenhet, Psykoterapi 1.