För att utveckla ditt personliga ledarskap behövs ibland en neutral, både stödjande och utmanande samtalspartner. Utgångspunkt är din egen verksamhet och arbetssituation.
Jag erbjuder individuella samtal som kan handla om kompetensutveckling eller stöd i att hantera svåra situationer i relationen med medarbetare t ex. Det kan handla om att förbereda dig inför ett viktigt möte, att förstå din roll, att utforska dina möjligheter eller att hitta en trygghet och säkerhet i din roll som ledare.