Psykodynamisk affektiv korttidsterapi är en modern relationsinriktad terapiform. Den innebär att man lägger stor tonvikt vid klientens positiva resurser för att minska försvar, på direkt känslomässig kommunikation och vid att uttrycka känslor på ett mer upplevelsenära språk. Terapiformen har hämtat inspiration från aktuell forskning i anknytningsteori, affektteori och neurovetenskap. 

I en korttidsterapi avgränsar man ibland ett problem att arbeta intensivt med under en kortare tid. Ofta ger det ”ringar på vattnet” och en ”modell” för att hantera andra svårigheter.