Jag handleder psykologer, socialsekreterare, kuratorer, lärare, behandlare m fl

Förhållningssättet för mitt arbete är detsamma som i beskrivningen av psykoterapihandledning här ovan. I grupp utgår vi oftast från deltagarnas behov och ett syfte är att tillvarata och utveckla gruppens och de enskilda medlemmarnas kompetens. Ibland kan grupprocesser och gruppens eller deltagares plats i organisationen komma i förgrunden liksom parallellprocesser på arbetsplatsen. Handledning skräddarsys efter behov.