Jag är legitimerad psykoterapeut, certifierad AEDP-terapeut, och utbildad handledare och certifierad AEDP-handledare  samt certifierad coach. Min inriktning är relationell och integrativ. Både psykodynamiska och kognitiva metoder används. Jag arbetar med mötet här och nu i fokus och skräddarsyr mitt arbetssätt så att det passar just dig. De senaste åren har jag vidareutbildat mig inom AEDP- Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy – en relationell erfarenhets- och anknytningsbaserad terapiform med fokus på de självläkande och förändrande krafterna inom människan. 

Jag har många års erfarenhet av att arbeta som pedagog, handledare och sedan mer än 15 år också med psykoterapi, både på privat mottagning och på institutioner. Relationer, människans utveckling och växande genom hela livet, kreativitet, genusfrågor och existentiella frågor är några intresseområden. Jag har en bakgrund som lärare och har en Master of Arts-examen och en fil. kand. i litteraturvetenskap.

Mitt intresse för psykologi inleddes en gång i tiden med läsning av C. G. Jungs verk och jag har gått ett flertal kurser i jungiansk analytisk psykologi, och olika kurser i filosofi, religionsvetenskap och existentiell psykologi.

Jag är utbildad instruktör i mindfulness-meditation och MBCT-instruktör (mindfulnessbaserad kognitiv terapi). 

Jag är medlem i RPC- Riksföreningen Psykoterapicentrum och SFRP – Svenska föreningen för Relationell Psykoterapi, AEDP Community och SEPI – Society for the Exploration of Psychotherapy Integration.

(Legitimerad psykoterapeut innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Psykoterapeut är en skyddad titel. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, minst två års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning, egenterapi samt tre års påbyggnadsutbildning som ger psykoterapeutexamen.)