Till mig kan du komma om du behöver någon att tala med om din livssituation och kanske känner att du är i behov av förändring i ditt liv. 

Min inriktning är relationell affektfokuserad psykoterapi – en modern terapiform med basen i psykodynamisk teori, anknytnings- affektteori och med stöd av neurovetenskap, ibland med inslag av kognitiva metoder.

Jag erbjuder olika former av terapi beroende på dina behov:

  • längre relationell psykoterapi

  • korttidsterapi  

  • enstaka samtal för rådgivning, stöd och problemformulering

  • parterapi, även förälder och barn

Även:

  • handledning och konsultation

  • psykologisk coachning

  • mindfulness/medveten närvaro

  • AEDP-handledning